Danmark føder de fleste på hospitalet. Men ca. 3% vælger at føde i eget hjem. De gravide, som vælger hjemmefødsel, gør det ofte på baggrund af en tidligere hurtig fødsel, men der er også flere og flere førstegangsfødende, som vælger hjemmefødsel.

Det føles for mange trygt og rart at blive i hjemmet og det at undgå transport med veer, kan også være en vigtig faktor for valg af hjemmefødsel. Nogle har hospitalsskræk, og vælger derfor hospitalsfødslen fra af denne grund. Det er enormt vigtigt at vælge lige præcis dét, som gør en tryg, da fødselshormonerne arbejder bedst i rolige og trygge omgivelser.

Ønsker du at føde hjemme, bliver du visiteret til dette hos din egen læge. Sundhedsstyrelsen anbefaler hjemmefødsel til gravide som:

  • Er sunde og raske
  • Mellem graviditetsuge 37+0-41+6
  • Har ét barn i maven
  • Har en normal ukompliceret graviditet
  • Har et sundt og raskt barn i maven
  • Forventer en normal fødsel
  • Ikke har fået sat fødslen i gang medicinsk

I nogle regioner vil det være det samme team af hjemmefødselsjordemødre, som følger dig hele graviditeten og under fødslen, og i andre regioner følger du de almindelige konsultationer, og får herefter en hjemmefødselsjordemoder ud til dig, så snart du går i fødsel.

Jordemoderen medbringer alt hvad hun skal bruge til fødslen, samt til at håndtere de mest almindelige akutte situationer. Hun medbringer bl.a. genoplivningsudstyr til barnet og medicin og udstyr til at håndtere en efterfødselsblødning, som heldigvis der heldigvis kun er behov for sjældne tilfælde. Hjemmefødselsjordemødre er trænet i at håndtere akutte situationer i hjemmet, og har ofte flere års erfaring som jordemoder på fødegangen.

Under fødslen vil jordemoderen følge fremgangen nøje, samt holde et skarpt øje med dit barns hjertelyd kontinuerligt under hele fødslen. Er der afvigelser eller opstår der komplikationer undervejs, vil du blive overflyttet til hospitalet. Jordemoderen vil altid forsøge at overflytte i god tid, så komplikationerne ikke når at blive akutte, hvis det er muligt. Efter fødslen bliver jordemoderen hos dig i minimum to timer, for at sikre at du og baby har det godt, og hjælpe med amningen.

Er det farligt at føde hjemme?

Statistisk set er det lige så sikkert at føde hjemme som på sygehuset, hvis du falder indenfor ovenstående visitationskriterier. Det er dog væsentligt at pointere, at selv hvis en gravid ikke falder inden for denne kategori, har du jf. Sundhedsloven ret til at få en jordemoder hjem til dig alligevel under fødslen, selvom det ikke er anbefalelsesværdigt. Dog har vi ingen statistik på, hvordan du så er stillet sikkerhedsmæssigt, da det ikke er undersøgt.

Har man en kompliceret graviditet er der større risiko for, at der også opstår komplikationer under eller efter fødslen, og så kan det blive svært at overflytte i god tid, og derved sikre mors og barns sikkerhed. Men er du sund og rask, og ellers forventer en normal fødsel, så kan du trygt og sikkert vælge en hjemmefødsel, hvis du ønsker dette.

Undersøgelser har vist, at gravide, som føder hjemme, får færre indgreb i deres fødsel, end de med samme visitationskriterier, som føder på hospitalet, uden at det har betydning for mors og barn sikkerhed. Indgreb såsom epiduralblokade, vestimulation, sugekop og kejsersnit, som kan have betydning for resten af fødslens forløb eller for mors og barns velbefindende efterfølgende. Om det er hjemmefødslen i sig selv, en erfaren hjemmefødselsjordemoders kompetencer eller effekt af at have en kendt jordemoder ved sin side vides ikke.

Der er dog også flere undersøgelser, der viser samme nedsatte risiko for indgreb, hvis den gravide kender sin jordemoder på forhånd. Tryghed og følelsen af sikkerhed kan derfor tænkes at have den største betydning for fødslens forløb, uanset om det er hjemme eller på hospitalet.

Kilder:

Anbefalinger for organisering af fødetilbud (sst.dk)

Flere hjemmefødsler giver færre indgreb – Jordemoderforeningen

Vil du høre mere? Så kontakt os på +45 45 80 13 31. Eller book en konsultation herunder:

Er du interesseret i en privat jordemoder?

Uanset om du skal føde første gang eller har prøvet det før, kan det være rart med støtte fra en dedikeret jordemoder. Vi er klar til at dele al vores erfaring og viden, så du får et trygt forløb.

Naja Marie Heilmann

Jordemoder